Day: November 16, 2020

redovisningsbyra-2020
Företag

Redovisningsbyrå

Vad är en redovisningsbyrå? Om du har en verksamhet har du en skyldighet att föra bokföring, men med ett medföljande ansvar över att din redovisning är utförd enligt bokföringslagen. Redovisning är svårt att sätta sig in i och att exempelvis starta företag är nog tidskrävande som det är. För många är det skönt att få […]

Read More
deklaration-2020
Företag

Deklaration

Vad innebär deklaration? Likt privatpersoner med sin deklaration, så är företagare skyldiga att redovisa inkomst. Detta händer vid olika tillfällen beroende på vilken form företaget har. Det är faktiskt så att enskilda företag inte är registrerade som juridiska personer, deklareras de under inkomstdeklaration 1, vilket är samma som privatpersoner. Andra företag betecknas som juridiska personer […]

Read More
arsredovisning-bokslut-2020
Företag

Årsredovisning & Bokslut

Vad är ett årsbokslut? Om du har bokföring är du som företagare skyldig att även upprätta bokslut och årsredovisning. Bokslut och årsredovisning är krav på oberoende av vilken storlek företaget har eller vilken verksamhet som företaget består av. Årsredovisning är riktat mot dig som företagare och för alla som är intresserade av verksamheten att ha […]

Read More
bokforing-2020
Företag

Bokföring

Vad är bokföring? Bokföring är en skyldighet att upprätta för alla som bedriver näringsverksamhet i någon form. Det är ett krav oberoende av vilken omfattning verksamheten har eller vilken typ av företag som verksamheten är. Det är till för att du som ägare och för övriga intressenter att kunna se över ekonomisk information och för […]

Read More