Hemtjänst: En service inte tänker på

Hemtjänstkvård erbjuder ett alternativ till att låta en senior placeras på ett boende för att hjälpa dem med de problem de kan möta på grund av sin ålder i vardagen. Vad kan dessa problem vara, hur kan vi hjälpa dem?

Åldrande

Ålderdomen kommer inte ensam, är ett berömt citat från antikens grekiska historia. Det är sanningen i de orden. Ur en synvinkel ger det att bli gammal någon visdom och erfarenhet och ofta mycket fritid. Från en annan kommer det tyvärr oftast med olika hälsoproblem, såsom depression, hörsel- och synnedsättning, artros, hjärtproblem, rörelsesvårigheter med mera. Det är när behovet av assistans för att hjälpa äldre att leva tryggt och trivsamt blir en prioritet för dem och deras familjer. Dessutom är hjälpen som erbjuds utan att de behöver från sitt hem ännu bättre.

Alzheimers och Parkinsons

Två sjukdomar som oftast manifesterar sig hos äldre är Alzheimers och Parkinsons. Dessa sjukdomar komplicerar de äldres normala liv och gör det svårt eller till och med omöjligt för dem att lämnas ensamma, särskilt under sjukdomarnas sista stadier som är de allvarligaste. Alzheimers är en progressiv sjukdom som förstör minnet och andra viktiga mentala funktioner i hjärnan. Parkinsons sjukdom är en hjärnsjukdom som orsakar oavsiktliga och okontrollerbara rörelser av huvud, armar och ben och fingrar, skakningar, stelhet, samt svårigheter med balans och koordination. I båda fallen kan anpassad hemtjänst hjälpa patienten att övervinna motgångar i sitt privatliv utan att behöva överge sin bostad.

Demens

Demens är en sjukdom som är vanlig hos äldre. Dess grundläggande symptom hänvisar till en gradvis försämring av minnet, vilket leder till störningar i tänkande och beteende. Dessa symtom kan skada en persons förmåga att fungera korrekt, utföra sina dagliga aktiviteter och störa sina relationer och en anständig grad av livskvalitet. Förutom minnesstörning kan även känslomässiga problem dyka upp tillsammans med nedsatt rörlighet och svårigheter med språket. En professionell assistans kan lindra många av de effekter demens ålägger patienten, hans familj och vardagsliv eftersom det kan hjälpa dem i varje aspekt av deras dagliga rutin förutom att se till att de får sin ordinerade mediciner.

Privat hemtjänst kan lösa många problem

Först och främst tillhandahålls det internt så att seniorer inte behöver lämna sitt “bo” och därmed känna sig obekväma. För det andra är tjänsterna anpassade vilket innebär att de tillgodoser varje persons privata behov oavsett om de är medicinska eller rör deras dagliga rutin.

Dessutom frigör professionell hemtjänst dyrbar tid från familjemedlemmar som de sedan kan ägna åt att spendera kvalitetstid tillsammans utan den stress som vård och tillsyn kan skapa. Forskningen har visat att seniorer som får hemsjukvård är mindre deprimerade och mer nöjda i vardagen och privat eftersom de känner sig säkrare.

Hemtjänst i områdena Mölndal och Göteborg finns. Via kontakt kan vi rekommendera “Alma Vård & Omsorg“.

Mer avkopplande läsning, se här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *