Deklaration

deklaration-2020

Vad innebär deklaration?

Likt privatpersoner med sin deklaration, så är företagare skyldiga att redovisa inkomst. Detta händer vid olika tillfällen beroende på vilken form företaget har.

Det är faktiskt så att enskilda företag inte är registrerade som juridiska personer, deklareras de under inkomstdeklaration 1, vilket är samma som privatpersoner. Andra företag betecknas som juridiska personer och deklareras separat under inkomstdeklarationen. Gällande AB och ekonomiska föreningar är inkomstdeklaration 2 aktuell. Nästa blankett är inkomstdeklaration 3, som är anpassad för icke-vinstdrivande stiftelser och föreningar. Den sista blanketten för inkomstdeklaration 4 är för kommersiella företag.

När företagets inkomstdeklarering är inlämnad avgörs vilket räkenskapsår det finansiella företaget kommer att ha och om du väljer att deklarera digitalt eller i brev. Om du skickar in hela deklarationen digitalt är sista dagen för att deklarera en månad senare än när den lämnas in via post. Inkomstdeklarationen som företaget har måste innehålla hur mycket bolaget har tjänat och hur mycket skatt som har betalats det senaste året.

Om all information stämmer, så kan Skatteverket få färdigt verksamhetens slutgiltiga skatt. Rapporterna från företaget är det som skapar grunden för deklareringen, men ibland behövs vissa justeringar av skatten för att säkerställa att avkastningen stämmer.

Eftersom företagsformerna är olika sker deklareringen beroende på vilken typ av arbete du utför. Gällande en deklaration finns det speciella formulär om du exempelvis ska deklarera för en verksamhet. Viktigt att veta är att i de fall där särskilda deklarationsformulär krävs skickas dessa ut automatiskt från Skatteverket.

Intresserad av att veta mer om reglerna för personlig assistans? Läs mer här.

deklaration-2020

Vad innebär det att deklarera?

Vad är det då som ska deklareras? Övergripande är svaret att det ska innehålla verksamhetens finansiella situation vid utvalda tidsperioder. Det handlar om verksamhetens tillgångar och lån, inkomster och kostnader – det här är områden som kan tas fram i ett redovisningsprogram.

Du får en rapport som visar verksamhetens tillgångar och skulder i verktyget standardbalans. Rapporten ger information kring allt som ni behöver få reda på om verksamhetens inkomster och skulder.

Bokslutet har som uppgift att sammanställa räkenskaper och sammanfatta räkenskapsåret. Vad årsredovisningar är till för, är för att visa hur räkenskaperna varit under året och hur det kommer bli under resten av verksamhetsåret. Under en finansiell redovisning arbetar du med förberedelsen av balansräkningen och resultaträkningen. För att följa bokföringslagen, ska årsredovisningen innehålla resultaträkningar, balansräkningar och noteringar. Ibland kan det bli att det krävs en regleringsrapport.

Läs mer om redovisning här.

deklaration-2020

Få hjälp med din deklarering

Om företag slutför nuvarande redovisningar bör de arbeta med årsredovisning. Enskilda företag som redovisar en omsättning på mindre än 3 miljoner kronor per år klarar sig med en normal årsredovisning. Företag med en annan omsättning måste upprätta årsredovisning i enlighet med lagen om årsredovisning. Med ett redovisningsprogram finns det verktyg för att ta fram exempelvis årsredovisning och bokslut.

Om du vet om alla viktiga faktorer, så är det ett angeläget led för att företaget ska kunna ta del av avdragsmöjligheterna på ett gynnsamt sätt. Fördelarna gör att fler och fler verksamheter tar hjälp av en redovisningsbyrå med inriktning inom bokslut, redovisning och deklaration.

I Sverige och speciellt i Göteborg är det väldigt vanligt att anlita en redovisningsbyrå när de är i stort behov av ta fram bokslut till deklareringen. Något som du bör ge en extra tanke är att om du förslagsvis eftersöker den bästa redovisningsbyrå Göteborg har som arbetar med deklarering och redovisning, så är det rekommenderat av tidigare erfarenhet att du hyr in tjänster av en kompetent redovisningsbyrå som du får en väldigt god kontakt med och som du får ett bra avtal med.

När du har valt ut en redovisningsbyrå kommer ert bolag att få stor hjälp när det kommer till att deklarera inom redovisning och ni får nu en mer klar inblick kring deklarera och balansräkning. Det brukar bli goda resultat av att ha möjligheten att se över deklarationen med en redovisningsbyrå och slippa potentiell stress från att ta hand om sin inkomstdeklaration.

Att deklarera är tidskrävande och man behöver lägga mycket energi på att sköta och göra en deklaration inom sitt företag. Det är svårt om man inte sitter på kunskaper inom deklaration, för att det kan resultera i att företaget blir straffat och riskerar ytterligare påföljder.

Få hjälp med din deklaration med 8511 Redovisning AB.

Läs om vad fler har att säga om att få hjälp med ekonomin här.